Copyright 2021 - bognarbela.hu

Parkolási igazolvány - 2

Tartalomjegyzék

Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvéleményben rögzítettekkel.

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

5 éves időtartamra abban az esetben állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható. 

Érvénytelen az igazolvány, ha:

  1. a jogosult meghalt;
  2. érvényességi ideje lejárt;
  3. a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;
  4. meghamisították;
  5. a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte. 

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a kérelmező köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni, és a kérelmet annak megfelelően módosítani. A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalban. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell.

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani. 

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az igazolvány cseréjét kell kérni. A csere iránti kérelmet benyújtása esetén a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén új igazolványt ad ki. Cserére sor kerülhet akkor is, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás. 

f t g m