Copyright 2022 - bognarbela.hu

Közgyűlés 2016.

A Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete 2016. május 25.-én szerdán 16:00 órakor Sopronban, a Petőfi tér 3 szám alatt (Pedagógusok Soproni Művelődési Háza) tartja éves rendes közgyűlését.
A közgyűlés tervezett napirendje:

 1. A Felügyelő és Ellenőrző Bizottságának 2015. évi beszámolója
 2. A 2015. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása.
 3. Alapszabály módosítás
 4. Döntés a 2014-ben megválasztott tisztségviselők személyéről (megerősítés):
 • Egyesületi elnök
 • Egyesületi alelnök
 • Egyesületi titkár
 • Felügyelő és Ellenőrző Bizottság elnök
 • Felügyelő és Ellenőrző Bizottság két tagja

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt napon belül a tagok és az egyesület szervei az egyesület elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, a kizárólag jelen meghívóban szereplő napirendi pontokkal 17:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.
Mellékletek:

 • A Felügyelő és Ellenőrző Bizottságának 2015. évi beszámolója
 • A 2015. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet
 • Alapszabály tervezet

Sopron, 2016. május 09.

Bognár Béla
egyesületi elnök

f t g m